Demensdiagnostikk og behandling – i en ny tid

Onsdag 6. desember, Oslo kongressenter

Møteledere

Geir Selbæk, professor, UiO, forskningssjef, Aldring og helse og
Karin Persson, lege, postdoktor, Aldring og helse og geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Registrering, kaffe og te: 08.30 – 09.00


09.00 – 09.20: Velkommen!

Geir Selbæk, professor, UiO, forskningssjef, Aldring og helse

Del A: Diagnostikk

09.20 – 09.40: Hva sier retningslinjen om diagnostikk per i dag, og hva trengs i fremtiden?

Karin Persson, lege, postdoktor, Aldring og helse og geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

09.40 – 10.00: Biomarkører i CSF

Tormod Fladby, professor UiO, overlege og avdelingssjef Nevroklinikken, Akershus Universitetssykehus

10.00 – 10.20: Biomarkører i blod

Oskar Hansson, professor, Lunds Universitet, overlege i nevrologi, Skånes Universitetssykehus, Sverige

10.20 – 10.40 PAUSE


10.40 – 11.00: Normal kognitiv aldring og tidlige symptomer ved demens

Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege, Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, OUS Ullevål

11.00 – 11.20: Digital kognitiv selvtesting

Hanneke Rhodius-Meester, overlege, Hukommelsesklinikken, Oslo Universitetssykehus, og postdoktor, Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, Nederland

11.20 – 11.40 Oppsummerende diskusjon

11.40 – 12.30 LUNSJ


DEL B: Behandling

12.30 – 12.55 Legemiddelbehandling ved Alzheimers sykdom – status og fremtid

Anne-Brita Knapskog, postdoktor, overlege og fag og forskningsleder, Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus

12.55 – 13.20 Demens med lewylegemer og Parkinson demens – hva skjer innen diagnostikk og behandling?

Dag Årsland, professor, King’s College London, overlege og forskningsleder,
SESAM, Stavanger Universitetssykehus

13.20 – 13.40 Oppsummerende diskusjon

13.40 – 14.00 PAUSE


DEL C: Implementering

14.00 – 14.20: Hvordan kan spesialisthelsetjenesten forberede seg på et økt antall personer med behov for utredning?

Ingvild Saltvedt, professor, NTNU, overlege, Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital

14.20 – 14.40: Kan fastlegene og hukommelsesteamene utrede flere, tidligere og med høyere presisjon?

Marte Kvittum Tangen, spesialist i allmennmedisin, fastlege og leder for Norsk forening for allmennmedisin
Mona Michelet, ergoterapeut, ph.d., Aldring og helse

14.40 – 15.10: Hvordan kunstig intelligens kan bedre diagnostiske verktøy for demens
– noen praktiske eksempler

Ole Andreassen, professor, UiO, overlege i psykiatri, Oslo Universitetssykehus
Hanneke Rhodius-Meester

15.10 – 15.30: Etiske utfordringer ved tidlig diagnostikk

Bjørn Hofmann, professor, Senter for medisinsk etikk, UiO og Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik

15.30 – 16.00: Oppsummerende diskusjon

Avslutning