Praktisk informasjon - Aldring og helse

Praktisk informasjon

Tid

1.-2. desember 2020

Digital konferanse

Demensdagene er i år heldigital – det vil si at du som deltaker får følge en direktesendt stream fra et studio og kan følge konferansen fra der du er, på PC, nettbrett eller mobil. Det blir mulig å aktivt delta og kommunisere med oss og andre deltakere ved å sende inn spørsmål og kommentarer via en chat-funksjon. 

Hver påmeldt deltaker får tilsendt brukernavn og passord for innlogging.

• Program: Se årets konferanseprogram her

Pris

Registreringsavgift 2.490,- per deltaker – inkluderer digital deltakelse på konferansen og gir tilgang til alt innhold i 1 måned etter konferansen. 

Gode rabatter

Ved påmelding av 2 deltakere fra samme arbeidsplass får du 15 prosent rabatt på registreringsavgiften. Ved 3 eller flere deltakere er det 25 prosent rabatt

Studenter og personer med demens – halv pris

Vi har studentrabatt og tilbyr studenter 50 prosent avslag i prisen.

Det gis også rabatt til brukere, dvs. personer med demens og deres pårørende på 50 prosent.

For å få student- eller brukerrabatten må du melde deg på via epost til post@aldringoghelse.no. Husk å oppgi navn, eventuell arbeidsplass og stilling, adresse, telefonnunmmer og epostadresse ved påmelding.

Betaling

Faktura sendes ut fortløpende i løpet av høsten, senest en uke før konferansestart. Ved påmelding mottar du umiddelbart en bekreftelse til din oppgitte e-postadresse. Husk å oppgi fakturaadresse og evt. merknad.

Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig til post@aldringoghelse.no senest 1 uke før konferansen. Ved kansellering på senere tidspunkt vil ikke konferanseavgiften tilbakebetales. 

Har du spørsmål?

Forespørsler som gjelder Demensdagene kan rettes til Aldring og helse på tlf.: 33 34 19 50 eller epost: demensdagene@aldringoghelse.no.

Godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. 

Konferansen er også søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og ergoterapi. 

I tillegg er konferansen søkt godkjent som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.