Praktisk informasjon

Tid

1.-2. desember 2020

Digital konferanse

Demensdagene er i år heldigital – det vil si at du som deltaker får følge en direktesendt stream fra et studio og kan følge konferansen fra der du er, på PC, nettbrett eller mobil. Det blir mulig å aktivt delta og kommunisere med oss og andre deltakere ved å sende inn spørsmål og kommentarer via en chat-funksjon. 

Hver påmeldt deltaker får tilsendt brukernavn og passord for innlogging.

Påmelding

Påmelding er åpen på: www.aldringoghelse.no/demensdagene fram til 15. november. 

Pris

Registreringsavgiften er kr. 2.490 per deltaker og inkluderer digital deltakelse på konferansen og tilgang til alt innhold i 1 måned etter konferansen. 

Ved påmelding av 2 deltakere fra samme arbeidsplass får du 15 prosent rabatt på registreringsavgiften. Ved 3 eller flere deltakere er det 25 prosent rabatt

Betaling

Faktura sendes ut fortløpende i løpet av høsten, senest en uke før konferansestart. Ved påmelding mottar du umiddelbart en bekreftelse til din oppgitte e-postadresse. Husk å oppgi fakturaadresse og evt. merknad.

Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig til post@aldringoghelse.no senest 1 uke før konferansen. Ved kansellering på senere tidspunkt vil ikke konferanseavgiften tilbakebetales. 

Forespørsler

Forespørsler som gjelder Demensdagene kan rettes til Aldring og helse på tlf.: 33 34 19 50 eller epost: demensdagene@aldringoghelse.no.

Godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, samt fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. 

Konferansen er også søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og ergoterapi. 

I tillegg er konferansen søkt godkjent som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.