Digital informasjonsmappe

Her finnes en samling av digitale ressurser til bruk på pårørendeskoler, samtalegrupper og andre pårørendetilbud.

Bøker

Håndbok om etablering og drift av pårørendeskole

Etablering og drift av kurs for pårørende til eldre innvandrere med demens

En pårørende forteller – et idéhefte til pårørende som holder innlegg på pårørendeskolen

Pårørendestøtte – demens

Når kommunikasjonen svikter – inspirasjon og gode råd til pårørende til personer med demens

Jeg trodde jeg var den eneste som hadde det sånn – Ungdommer med en mor eller far med demens

Huskeboka – om hverdagen med demens

Utfordringer og muligheter – samvær med personer med demens

Flyere

Tilbud for pårørende til personer med demens – Flyer fra pårørendetiltakene

Bibliotektjenesten – Kunnskapsformidling – Flyer bibliotektjenesten

Se meg – Når mamma eller pappa har demens

Tema-ark

Å være pårørende

Om demens

Frontotemporal demens

Kommunikasjon og samvær

Velferdsteknologiske løsninger for personer med demens

Tilrettelagte omgivelser for personer med demens

Rettigheter og tjenester

Vergemål – Fremtidsfullmakt – Legalfullmakt

Samtalekort

Samtalekort for barn

Samtalekort for voksne

Filmer

Geir Selbæk er forskningssjef. I filmen gir han en oversikt over demens. Han gir en oversikt over mest vanlige demenssykdommene, diagnostisering, utvikling og behandling. Filmen retter seg mot helsepersonell og pårørende, men er også aktuell for andre interesserte. (35 min)
Anne Marie Mork Rokstad er professor og seniorforsker. Hun formidler endringer i språkfunksjoner og atferd hos personer med demens, samt gir råd om kommunikasjon og samhandling. Filmen retter seg mot pårørende og helsepersonell, men er også aktuell for andre interesserte. (32 min)
Når en person får demens, kan familie og venner oppleve at det daglige samværet blir utfordrende. Gode stunder sammen kan gjøre det enklere å bevare fellesskapet og nærheten. Filmen retter seg mot pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (35 min)
Oda Vestby Hansen er jurist. Hun formidler hvilke rettigheter pårørende har. Filmen retter seg mot pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (23 min)
I samtale med psykiater Ingun Ulstein forteller en pårørende om erfaringer med å leve sammen med en person med demens. Filmen retter seg mot helsepersonell og pårørende, men er også aktuell for andre interesserte. (19 min)
Ida Wulff Jensen, ergoterapeut, formidler to temaer som begge handler om tiltak for å legge til rette for mestring i eget liv for personer med demens. Filmen er rettet mot personer med demens og deres pårørende, samt helsepersonell og andre interesserte. (20 min)
Tore og Torun setter pris på aktivitetstilbudet i Lier kommune. Det hjelper dem med å takle hverdagen med demens. Filmen retter seg mot personer med demens, pårørende og helsepersonell, men er også aktuell for andre interesserte. (8 minutter)
Lars Gustavsen og Linn Skomsøy Løvlien er jurister. De formidler hva vergemål er og ulike temaer omkring dette spesielt rettet mot personer med demens. Filmen retter seg mot pårørende og helsepersonell, men er også aktuell for andre interesserte. (19 min)
Linda Endrestad er jurist og fagsjef. Hun formidler hvilke rettigheter personer med demens har. Filmen retter seg mot pårørende og personer med demens, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (27 min)
Åpenhet om demens er en informasjonsfilm om demens på nordsamisk språk med utgangspunkt i samisk kulturperspektiv. Filmen retter seg mot personer med demens, pårørende og helsepersonell, men er også aktuell for andre interesserte (31 min)
Demens og samspill er en informasjonsfilm om ulike demenssykdommer og betydningen av kultur og språk i kommunikasjon og samspill med personen som har demens. Filmen kan ses med fortellerstemme og undertekst på nord-, sør- og lulesamisk språk, samt undertekst på norsk. Se oversikt over alle versjoner her.
Filmen viser en ungdoms reaksjoner på å ha en forelder med demens. Vi anbefaler at du ser filmen sammen med noen og gjerne snakker om den etterpå. Filmen retter seg mot pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (27 min)

Se også siden filmressurser for flere filmer