Filmer - Aldring og helse

Filmer

Filmene er egnet i ulike fora for pårørende som pårørendeskoler, andre kurs, samtalegrupper og temamøter.

Undervisningsfilmer

Hva er demens?

Undervisningsfilmer i samproduksjon mellom Aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen

En pårørende forteller

Kommunikasjon og holdninger

Når atferd endrer seg

Praktiske råd og hjelpemidler

Vergemål

Demens og rettigheter

Ledelse av samtalegrupper i demensomsorgen

Filmer for barn og unge

Hvem ser meg? En film om demens

Who will see me? – A movie about dementia

Da Pappa fikk demens

Du er ikke alene

Samiske filmer

Gii oaidná mu? – Filbma demeanssa birra

Gut muv vuojnná? – Filmma demensa birra

Gïeh mannem vuejnieh? – Filme demensen bïjre

Meemo: Als papa of mama dementie heeft

Pyramiden

Filmen viser en ungdoms reaksjon på å ha en forelder med demens. Vi anbefaler at du ser filmen sammen med noen og gjerne snakker om den etterpå.

Pyramiden

Filmer fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kontakt med venner

Vrangforestillinger

Apati og depresjon

Kontakt gjennom minner

Vanskelige samtaler

Ernæring

Samtalegruppe

Dagaktivitetstilbud

Gode stunder – å kommunisere med personer med demens

Filmer fra andre land

Theas far har demens, Danmark

Dittes historie om å ha demens, Danmark

Alzheimerforeningen, Danmark (Flere filmer; intervjuer og fagfilmer om demens)

Ung til demens, Danmark (Unge pårørende forteller om det å ha en forelder med demens)

Demens forandrer livet, Danmark (Fire ektepar forteller om hvordan de lever med demens)

Unga annhöriga berättar, Sverige

Ung anhörig, Sverige

Andre filmer

Minner

Forståelse og mestring av utfordrende atferd

EX MEMORIA

Sansehager for personer med demens

Hjelp fra første stund

Trailer på gyldne øyeblikk

Spillefilmer om demens

Min elskede

Alltid Alice

The Notebook