Filmressurser for pårørende og helsepersonell

Filmene kan benyttes i ulike tilbud og arenaer for pårørende og personer med demens, til fagutvikling for helsepersonell og som informasjon til frivillige og andre interesserte.

Om demens

Geir Selbæk er forskningssjef. I filmen gir han en oversikt over demens. Han gir en oversikt over mest vanlige demenssykdommene, diagnostisering, utvikling og behandling. Filmen retter seg mot helsepersonell og pårørende, men er også aktuell for andre interesserte. (35 min)
Birgit Gjerstad Riise er overlege og gir en oversikt over demens, med spesiell vekt på sykdomsdebut i yngre år. Filmen er rettet mot yngre personer med demens og deres pårørende, men også aktuell for andre aldersgrupper, samt helsepersonell og andre interesserte. (38 min)
Marte Kvello-Alme er lege i spesialisering i nevrologi og psykiatri og stipendiat og formidler kognitive symptomer på demens, og hvordan det påvirker en person som har demens. Filmen er rettet mot unge pårørende med en forelder med demens, men er også aktuell for andre pårørende, helsepersonell og andre interesserte. (47 min)
Hva er demens – Enkelt forklart på tre minutter. Filmen retter seg mot både pårørende, personer med demens, helsepersonell og andre interesserte. (3 min)
Animasjonsfilmen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler hva demens er, og hva som skjer i hjernen ved en demenssykdom. Filmen retter seg mot både pårørende, personer med demens, helsepersonell og andre interesserte. (4 min)

Å leve med demens i familien

Bjørg Skullerud deler i dette intervjuet med Vigdis Ween sine erfaringer med omsorgen for sin mor med demens da hun var yrkesaktiv og med ektefelle og unge barn. Filmen er rettet mot pårørende, helsepersonell og andre interesserte. (9 min)
Ingebrigt Steen Jensen deler i dette intervjuet med Thale Rønqvist sine erfaringer med å ha deltatt på helgesamling for yngre personer med demens og deres familier i regi av Bærum kommune. Hans  opplevelser fra oppholdet formidles også i et eget kapittel i hans siste bok Før jeg forsvinner. Filmen er rettet mot personer med demens, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. (11 min)
Kristin Baardseth forteller sin historie om å leve med Alzheimers sykdom. Filmen retter seg mot både pårørende, personer med demens, helsepersonell og andre interesserte. (2 min)
I samtale med psykiater Ingun Ulstein forteller en pårørende om erfaringer med å leve sammen med en person med demens. Filmen retter seg mot helsepersonell og pårørende, men er også aktuell for andre interesserte. (19 min)
Svein Buvik er pårørende. Han formidler sine erfaringer og opplevelser da ektefellen fikk en demenssykdom. Filmen retter seg mot helsepersonell og pårørende, men er også aktuell for andre interesserte. (28 min)
Animasjonsfilm om barns opplevelse med å ha en forelder med demens. Filmen retter seg mot barn og unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (2 min)
En ungdom forteller om sin opplevelse med å ha en pappa med demens. Filmen retter seg mot unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (2 min)
En ungdom forteller om sin opplevelse med å ha en pappa med demens da hun var ung. Filmen retter seg mot unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (2 min)

Mestring i hverdagen

Anne Kari Hoel er psykologspesialist og formidler hvordan personer med demens og deres pårørende kan mestre utfordringer og tilpasse deres hverdag. Filmen er rettet mot yngre personer med demens og deres pårørende, men også aktuell for andre aldersgrupper, samt helsepersonell og andre interesserte. (28 min)
Anne Følstad er spesialergoteraput og formidler råd og tiltak til hvordan unge pårørende kan møte livet som ungdom/ung voksen og hverdagen med en forelder med demens. Filmen er rettet mot unge pårørende med en forelder med demens, men er også aktuell for andre pårørende, helsepersonell og andre interesserte. (38 min)

Kommunikasjon

Anne Marie Mork Rokstad er professor og seniorforsker. Hun formidler endringer i språkfunksjoner og atferd hos personer med demens, samt gir råd om kommunikasjon og samhandling. Filmen retter seg mot pårørende og helsepersonell, men er også aktuell for andre interesserte. (32 min)
Inger Gjelstad er spesialsykepleier og presenterer utfordringer i samhandling og ulike metoder og råd i kommunikasjon med personer med demens. Filmen er aktuell for personer med demens og deres pårørende, samt helsepersonell og andre interesserte. (22 min)
Ingunn Meyer Norchau er spesialergoterapeut og formidler råd og tiltak omkring kommunikasjon og samvær med en forelder med demens. Filmen er rettet mot unge pårørende med en forelder med demens, men er også aktuell for andre pårørende, helsepersonell og andre interesserte. (30 min)

Velferdsteknologi – Tilrettelagte omgivelser

Ida Wulff Jensen er ergoterapeut. I filmen formidler hun to temaer som begge handler om tiltak for å legge til rette for mestring i eget liv for personer med demens. Filmen er rettet mot personer med demens og deres pårørende, samt helsepersonell og andre interesserte. (20 min)
Torhild Holthe er ergoterapeut og forsker. Hun formidler ulike aspekter ved velferdsteknologi. Filmen omhandler spesielt velferdsteknologi som kan benyttes av personer med demens og deres pårørende. Filmen retter seg mot helsepersonell, men er også aktuell for pårørende og andre interesserte. (25 min)

Rettigheter

Oda Vestby Hansen er jurist. Hun formidler hvilke rettigheter pårørende har. Filmen retter seg mot pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (23 min)
Oddvar T. Faltin er jurist og formidler aktuelle rettigheter for personer med demens og deres pårørende. Filmen er rettet mot personer med demens og deres pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (35 min)
Oddvar T. Faltin er jurist og teamleder. Han informerer om pasient- og brukerombudet og gir en innføring i aktuelle lover og rettigheter for familier med mindreårige barn som pårørende. Filmen er rettet mot helsepersonell, men er også aktuell for pårørende og andre interesserte. (31 min)
Linda Endrestad er jurist og fagsjef. Hun formidler hvilke rettigheter personer med demens har. Filmen retter seg mot pårørende og personer med demens, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (27 min)

Vergemål

Lars Gustavsen og Linn Skomsøy Løvlien er jurister. De formidler hva vergemål er og ulike temaer omkring dette spesielt rettet mot personer med demens. Filmen retter seg mot pårørende og personer med demens, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. (19 min)

Tjenester og tilbud

Gry Caroline Aarnes er vernepleier og presenterer en modell for oppfølging etter demensdiagnose. Filmen er rettet mot helsepersonell, men er også aktuell for personer med demens, pårørende i alle aldre og andre interesserte. (32 min)
Ruth-Karin M. Haslerud er geriatrisk sykepleier. Hun informerer om tjenesten Tidlig oppfølging av demens (TOD) og hvilken betydning dette tilbudet har for pårørende. Filmen er rettet mot helsepersonell, men er også aktuell for pårørende og andre interesserte. (10 min)
Kjersti Langli-Jørgensen er spesialsykepleier i demensteam sammen med Carina Vrangen som er ergoterapeut. De formidler erfaringer med oppfølging av pårørende til yngre personer med demens. Filmen er rettet mot helsepersonell, men er også aktuell for pårørende og andre interesserte. (8 min)
Denne filmen gir tips og råd om hvordan helsepersonell og frivillige kan lede samtalegrupper i demensomsorgen. Filmen er rettet mot helsepersonell og andre som skal lede samtalegrupper, men er også aktuell for andre interesserte. (30 min)
Heidi Borgen Larsen er demenskoordinator. Gjennom intervju med Kirsti Hotvedt formidler hun erfaringer med samtalegrupper for pårørende til yngre personer med demens. Filmen er rettet mot helsepersonell, men er også aktuell for pårørende og andre interesserte. (6 min)
Turid Stabell er pårørende, og formidler betydningen av å delta på pårørendeskole. (4 min)
Linn Grimestad Nordbø er barnekoordinator. I filmen formidler hun tips og råd til helsepersonell når de møter barn og unge som er pårørende til en forelder med demens. Filmen er rettet mot helsepersonell, men er også aktuell for pårørende og andre interesserte. (12 min)
Anne Kari Hoel er psykologspesialist. Gjennom intervju med Kirsti Hotvedt formidler hun erfaringer med hvordan møte barn og ungdom når en forelder med demens bor på sykehjem. Filmen er rettet mot helsepersonell, men er også aktuell for pårørende og andre interesserte. (8 min)
Vigdis Ween er demensveileder og gir en innføring i likepersonsordningen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, med vekt på unge likepersoner. Filmen er aktuell for pårørende, helsepersonell og andre interesserte. (9 min)
Tore og Torun setter pris på aktivitetstilbudet i Lier kommune. Det hjelper dem med å takle hverdagen med demens. Filmen retter seg mot personer med demens, pårørende og helsepersonell, men er også aktuell for andre interesserte. (8 minutter)

Brukermedvirkning

Eva Jensen har erfaring som pårørende til en mor med demens, og Anne-Pernille Rudi er koodinator i Hukommelsesteamet i Moss kommune. I intervju med Kirsti Hotvedt formidler de hvordan samarbeidet omkring pårørendeinnlegg kan fungere, og gir nyttige tips og råd. Filmen er rettet mot helsepersonell, men er også aktuell for pårørende og andre interesserte. (15 min)

Filmer på samiske språk

Åpenhet om demens er en informasjonsfilm om demens på nordsamisk språk med utgangspunkt i samisk kulturperspektiv. Filmen retter seg mot personer med demens, pårørende og helsepersonell, men er også aktuell for andre interesserte (31 min)
Demens og samspill er en informasjonsfilm om ulike demenssykdommer og betydningen av kultur og språk i kommunikasjon og samspill med personen som har demens. Filmen kan ses med fortellerstemme og undertekst på nord-, sør- og lulesamisk språk, samt undertekst på norsk. Se oversikt over alle versjoner her.
Animasjonsfilm om barns opplevelse med å ha en forelder med demens. Filmen retter seg mot barn og unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. Oversatt til nordsamisk språk. (3 min)
Animasjonsfilm om barns opplevelse med å ha en forelder med demens. Filmen retter seg mot barn og unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. Oversatt til lulesamisk språk. (3 min)
Animasjonsfilm om barns opplevelse med å ha en forelder med demens. Filmen retter seg mot barn og unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. Oversatt til sørsamisk språk. (3 min)

Andre aktuelle filmer

Animasjonsfilm om barns opplevelse med å ha en forelder med demens. Filmen retter seg mot barn og unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. Oversatt til engelsk. (3 min)
Animasjonsfilm om barns opplevelse med å ha en forelder med demens. Filmen retter seg mot barn og unge pårørende, men er også aktuell for helsepersonell og andre interesserte. Oversatt til nederlandsk. (3 min)

Filmer fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Jakten på gode øyeblikk – to familier forteller om det å ha nær pårørende med en demenssykdom

Kontakt med venner

Vrangforestillinger

Apati og depresjon

Kontakt gjennom minner

Vanskelige samtaler

Ernæring

Samtalegruppe

Dagaktivitetstilbud

Gode stunder – å kommunisere med personer med demens