Tilskuddsordningen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens videreføres i 2022. Siste søknadsfrist er 1. september 2022. Kriterier, søknadsskjemaer m.m. finner du på denne siden.

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd, og de kan inngå avtale med andre om gjennomføringen. Det oppfordres spesielt til å samarbeide med frivillige organisasjoner.

Hvis nasjonale og lokale smittevernstiltak tilsier at pårørendeskoler og samtalegrupper ikke kan avholdes som fysiske kurs/samlinger, har Helsedirektoratet åpnet opp for at tilbudene kan arrangeres digitalt i 2022.

Nye søkere får gratis tilsendt en koffert med brosjyrer, bøker, filmer, m.m. til bruk i arbeidet. Ved videreføring av tilbud kan påfyllingsmateriell bestilles.

Aldring og helse forvalter tilskuddsordningen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Har du spørsmål om ordningen, send e-post til pskole@aldringoghelse.no