Tilskuddsordningen - Aldring og helse

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen for å stimulere til etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens videreføres i 2020. Kriterier, søknadsskjemaer m.m. finner du på denne siden.

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd, og de kan inngå avtale med andre om gjennomføringen av tilbudene. Det oppfordres spesielt til å samarbeide med frivillige organisasjoner.

Nye søkere får gratis tilsendt en koffert med brosjyrer, bøker, DVD-er, m.m. til bruk i arbeidet. Ved videreføring av tilbud kan påfyllingsmateriell bestilles. Oversikt over innhold i kofferten finner du her.

Les mer om etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper og delta på e-læringskurset Etablering og drift av pårørendeskoler.

Aldring og helse forvalter tilskuddsordningen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Har du spørsmål om ordningen, send e-post til pskole@aldringoghelse.no