Tilskuddsordningen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens ble videreført i 2022. Søknadsfristen for 2022 gikk ut 1. september. Det satses på en videreføring også i 2023. Følg med på denne siden for mer informasjon, kriterier, søknadsskjemaer m.m. på nyåret.

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd, og de kan inngå avtale med andre om gjennomføringen. Det oppfordres spesielt til å samarbeide med frivillige organisasjoner.

Nye søkere får gratis tilsendt en koffert med brosjyrer, bøker, filmer, m.m. til bruk i arbeidet. Ved videreføring av tilbud kan påfyllingsmateriell bestilles.

Aldring og helse forvalter tilskuddsordningen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Har du spørsmål om ordningen, send e-post til pskole@aldringoghelse.no