Palliasjon – lindrende behandling, omsorg og pleie - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Palliasjon – lindrende behandling, omsorg og pleie

Palliasjon betyr lindring, og er behandlingen, omsorgen og pleien helse- og omsorgspersonell gir når det ikke er mulig å gjøre personen frisk fra sykdom. Fokus flyttes fra å kurere til å lindre. Palliasjon er en måte å tenke på om hvordan lindring skal foregå.

Palliasjon består av tre grunnelementer:

  • Å kartlegge, vurdere og behandle ubehagelige symptomer
  • Å støtte og tilrettelegge for livskvalitet
  • God behandling, omsorg og pleie i livets siste dager og timer

Palliasjon er en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til pasienten og de pårørende. Det kjennetegnes blant annet ved at:

  • Pasientens beste er hovedfokus
  • Kommunikasjon og informasjon er åpen
  • Det er et systematisk samarbeid mellom ulike medisinske fagområder og helsetjenester
  • Det er en aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer
  • Det planlegges og legges til rette for behov og komplikasjoner som kan komme til å oppstå

Palliasjon tar på alvor at døden er en del av livet og er viktig for alle mennesker med en uhelbredelig sykdom. Tradisjonelt sett har palliasjon vært knyttet til bestemte sykdommer, spesielt kreft. I dag vet vi at palliasjon også er viktig ved andre tilstander – som for eksempel demens. Om en demenstilstand får utvikle seg, er den i seg selv en tilstand som vil føre til døden.

Siden demens har et ujevnt forløp og utviklingen svinger, kan det være vanskelig å vite akkurat når personen er døende. Det er viktig å tenke palliasjon allerede fra diagnosetidspunktet ved demens.

Palliasjon til personer med demens må ta utgangspunkt i personsentrert omsorg som er erkjennelsen av at personen er unik og skal møtes med anerkjennelse, respekt og tillit. Fokuset må være på det som er bra for personen med demens her og nå og i nær fremtid.

Anbefalt litteratur

Demensboka – Lærebok for helse- og omsorgspersonell

Boka er en revidert og utvidet utgave av Demensboka fra 2008. Boka er skrevet for fagskolestudenter. I tillegg er målgruppa helse- og sosialfaglige bachelorstudenter, studenter som tar videreutdanninger på fagfeltet og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Gå til bokhandel
Demensomsorg 1

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg.

Gå til nettsiden