Demens spiller inn på forventet levealder

Norske demensforskere har beregnet hvor lenge man kan forvente å leve når demens rammer. – Alle de forskjellige demenstypene gir avkortet levetid. Det er Alzheimers-pasientene som har lengst forventet levealder, forteller forsker Bjørn Heine Strand i Aldring og helse.