NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten

The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog)