Demens og seksualitet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demens og seksualitet

Det er mye nyttig informasjon å hente ved å undersøke hva de som kontakter Demenslinjen er opptatt av, selv om de dyktige fagfolkene som betjener linjen er nøye med å overholde taushetsplikten. I forbindelse med dette innlegget spurte jeg: Får dere mange spørsmål og problemstillinger rundt seksualitet?