Dagtilbud for personer med demens. En sammenligning av erfaringer fra Norge og Skottland. - Aldring og helse

Dagtilbud for personer med demens. En sammenligning av erfaringer fra Norge og Skottland.

Etablering av dagtilbud som er tilrettelagt for hjemmeboende personer med demens, har vært et satsningsområde i Norge i flere år, blant annet i Demensplan 2015 og Demensplan 2020. Antallet kommuner som tilbyr dagtilbud er økende. I Skottland er derimot dagtilbud lite omtalt i offentlige planer, og det står ikke på den politiske dagsorden. De dagtilbud som finner, drives i hovedsak av Alzheimer Scotland med en stab som består både av frivillige og betalte ansatte.