Dagaktivitetstilbud gir pårørende nødvendig avlastning - Aldring og helse

Dagaktivitetstilbud gir pårørende nødvendig avlastning

Tidligere forskning har vist at dagaktivitetstilbud kan gi pårørende støtte og avlastning blant annet i form av redusert omsorgsrelatert stress og byrde, men studiene har vært til dels små, og resultatene usikre og sprikende.