Citalopram hadde best effekt hos de med moderat agitasjon og moderat kognitiv svikt

Agitasjon hos personer med demens er relativt vanlig og blir ofte behandlet med psykofarmaka, til tross for at effekten av slik behandling er usikker og bivirkninger kan være alvorlige. Det er best dokumentasjon for effekt ved bruk av antipsykotika, men det er også denne medikamentgruppen som gir de alvorligste bivirkningene. De siste årene har vi sett noen studier som indikerer at antidepressiva kan ha effekt i behandling av agitasjon hos personer med demens.