Beskytter høyt blodtrykk mot demens blant de aller eldste? - Aldring og helse

Beskytter høyt blodtrykk mot demens blant de aller eldste?

En rekke studier har vist at forhøyet blodtrykk midt i livet er en risikofaktor for senere demens. Sammenhengen mellom høyt blodtrykk i høy alder og demens er mer uklar.