Behov for et skifte - Nasjonalt senter for aldring og helse

Behov for et skifte

– Vi trenger et paradigmeskifte i behandlingen av personer med demens, sier Jiska Cohen-Mansfield, en av hovedinnlederne på Demensdagene 2016.