Bedre livskvalitet for personer med demens med personsentrert omsorg - Aldring og helse

Bedre livskvalitet for personer med demens med personsentrert omsorg

Det er påvist positiv effekt av personsentrert omsorg på pasientenes livskvalitet, samt redusert forekomst av agitasjon, når det er gjennomført solid og bred opplæring og oppfølging av personalet over tid.