Møterom med personer rundt bord (ah-01625)

Ny bok

Personsentrert ledelse i praksis i demensomsorgen

Personsentrert ledelse i praksis i demensomsorgen

Personsentrert omsorg er i dag anbefalt i retningslinjer for demens i mange land, også i den den nye nasjonale faglige retningslinjen om demens.