Barn og eldre i samme bygg - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Barn og eldre i samme bygg

Livlige, lattermilde barn fyller sidefløyen på Stuttgarts sykehjem Generationenzentrum Sonnenberg. Deltakere i stedets aktivitetstilbud for personer med demens følger ungenes lek og aktivitet gjennom store vinduer. Lunsjen tar små og store sammen.