Alt du vil vite om depresjon - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Alt du vil vite om depresjon

Depresjon hos eldre er et alvorlig helseproblem og «moren» til mange andre av eldres helseplager. På den nye nettsiden depresjonhoseldre.no finner du anbefalinger og opplæringsressurser for behandling.

depresjonhoseldre
De som står bak depresjonhoseldre.no er Eivind Aakhus (t.v.), Maria Lage Barca, Ingeborg Granlund, Anna Jerkovics og Allan Øvereng.
Foto: Martin Lundsvoll

Mer enn 100 000 nordmenn i alderen 65+ antas å ha en depresjon eller depressive plager. Situasjonen er ikke spesiell. Verdens helseorganisasjon WHO oppfatter depresjonsplagen i befolkningen som så alvorlig at den på verdensbasis i 2020 anslås til å være den mest belastende sykdommen i verden.

– De aller fleste pasienter har likevel det vi kaller en mild depresjon, en tilstand som krever oppfølging av helsepersonell, men ikke nød­ vendigvis av spesialisthelsetjenesten, sier de som relanserer depresjonhoseldre.no, overlege og alderspsykiater Eivind Aakhus, vernepleier og helse­ og sosialinformatiker Ingeborg Granlund, begge Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet, lege og konstituert fagsjef Alderspsykiatri Maria Lage Barca, ergoterapeut og fagkonsulent Anna Jerkovics samt sykepleier og prosjektmedarbeider Allan Øvereng, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Viktigheten av å behandle depresjon ulikt, avhengig av depresjonsgrad, understrekes. På nettstedet vil du derfor finne kunnskapsbaserte anbefalinger om flere typer behandling, aktuelle tiltak og tilgjengelige opplæringsressurser.

Doktorgradsarbeid

Den første versjonen av nettsiden ble utviklet av Eivind Aakhus og Ingeborg Granlund som en del av et større EU­støttet forskningsprosjekt i 20131. Med tiltaket skulle de finne ut om man kunne implementere nye nasjonale retningslinjer ved depresjon hos eldre ved å skreddersy informasjon til fastlegene. Mens den randomiserte studien pågikk kunne ikke depresjonhoseldre.no være et søkbart nettsted. Og selv om mye av nåværende innhold ble lagt ut allerede fra starten av, vennet publikum seg aldri til å bruke det senere offentlig tilgjengelige nettstedet. Aakhus og Granlund tok derfor kontakt med Aldring og helse med ønske om samarbeid og utvikling av nettstedet.

– Vi ble raskt enige om at sidene måtte få nytt design, at vi skulle etablere en ny portal med flere muligheter og at vi samtidig skulle utvide målgruppen, forteller Eivind.

Alt materiell som helsepersonell og andre kan tenkes å være interessert i når det gjelder depresjon hos eldre, er nå samlet på ett felles nettsted som er tilgjengelig for alle. Ved å redesigne innholdet språklig skal kunnskapene også være tilgjengelig for alle.

På nettstedet vil du finne kunnskapsbaserte anbefalinger om flere typer behandling, aktuelle tiltak og tilgjengelige opplæringsressurser.

Tilbyr e-læring

For helsepersonell kan tiltaket fungere som et alternativ til en ennå ikke etablert nasjonale retningslinje for behandling av depresjon hos eldre, mener utviklerne.

Leserne tilbys informasjon og verktøy. Her finner de manualer og aktuelle dokumenter, samt kunnskap om ulike strategier for tilnærming.

Interesserte kan få e­opplæring på flere felt, vi har blant annet publisert et nettkurs i problemløsningsterapi, «lillebroren» til kognitiv terapi. Andre temaer som har betydning for både utvikling og behandling av depresjon, som rus, søvn, fysisk aktivitet og sosialt nettverk, er også omtalt

– Samlet viser det brede spekteret av tiltak som skal til i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre også behovet for en depresjonskoordinator i kommunehelsetjenesten. Et tiltak vi har tro på vil komme, sier de.