Aldring med multippel sklerose

Målet med prosjektet var å etablere kunnskap om hvordan det er å oppleve aldring når en har levd lenge med multippel sklerose (MS).