Aldring, funksjonshemning og trening i vann - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aldring, funksjonshemning og trening i vann

Prosjektet dreier seg om utarbeiding av et undervisningsopplegg for veiledning av lærere/instruktører som vil drive tilrettelagt gymnastikk i vann for mennesker med funksjonsnedsettelser.