ACTIFCare - Access to timely formal care - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

ACTIFCare – Access to timely formal care

Norge, ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse har samarbeidet med forskningsinstitusjoner i syv andre land om forskningsprosjektet «Riktige omsorgstjenester til rett tid» (Access to Timely Formal Care, ACTIFCare).