ACTIFCare – Access to timely formal care

Norge, ved Nasjonalt senter for aldring og helse har samarbeidet med forskningsinstitusjoner i syv andre land om forskningsprosjektet «Riktige omsorgstjenester til rett tid» (Access to Timely Formal Care, ACTIFCare).