Aldring og Helse – For en bedre alderdom

Siste nytt

Kultur for kompetanseheving

Mange helse- og omsorgsarbeidere gjennomfører til enhver tid kompetanseheving hos oss. Akkurat som de gjør på Nordbyen omsorgssenter på Gjøvik. Se våre nye nettsider med oversikt over opplæringstilbudet vårt.

Populære posterprisvinnere

Ekteparet Mona og Peter Bekkhus-Wetterberg mottok hver sin posterpris under årets Landskonferanse i alderspsykiatri.

Demens handler om mer enn å glemme

Sykdommen får også fysiske konsekvenser. Forsker og fysioterapeut Karen Sverdrup i Aldring og helse maner til mer oppmerksomhet om fysisk funksjon…

Fortsetter forskningen på fysisk funksjonsevne hos personer med demens

Forsker Karen Sverdrup har akkurat avsluttet doktorgraden sin, men hun gir seg ikke med det. Nå skal hun se videre på hva fysisk aktivitet betyr for dem som er rammet av demens. I sin postdoktorstilling skal hun beskrive hvor mye aktivitet personer med kognitiv svikt og demens er i, hvor mye de sitter, ligger, står og går, og hvordan aktivitetsnivået deres endrer seg over tid. Hun håper det skal gi et godt grunnlag for planlegging og utvikling av gode tjenestetilbud til disse personene.

Forskningsprosjekt om lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase søker deltakere til digitale fokusgrupper

Er du helsepersonell med erfaring fra palliasjon til voksne fra sykehus, sykehjem eller hjemmebaserte tjenester, så kan du dele din kunnskap med oss. Formålet med prosjektet er å samle kunnskap om praksis rundt palliative tiltak. Prosjektet utføres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vil du vite mer eller ønsker å delta i fokusgruppeintervju i mai/juni, så ta kontakt med prosjektleder Siren Eriksen på e-post: siren.eriksen@aldringoghelse.no.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen, deriblant Alzheimers sykdom. På siden Fakta om demens finnes en oversikt over de første tegn på demenss. Her finner man også utdypende informasjon ulike demenssykdommer.

Gå til fakta om demens
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemning.

Gå til ABC-opplæring
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere




Gå til våre uttalelser og høringsinnspill