Aldring og Helse – For en bedre alderdom

Siste nytt

Ny selvtest kan hjelpe KOLS-pasienter

Norske forskere har utviklet en selvtest for pasienter med KOLS, som kan sammenliknes med måleren pasienter med diabetes bruker. Men selvtesten er i dette tilfellet bare en spyttprøve, og resultatet dukker opp i en app. – Sensoren og appen kan gi grunnlag for tidligere behandling og riktig medisinering, bedre helse, økt sikkerhet og bedre livskvalitet for pasienter med KOLS. I tillegg vil det redusere antall sykehusinnleggelser, sier prosjektleder Tao Dong ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Pilotprosjekt gir verdifull innsikt i pårørendes erfaringskompetanse i demensomsorgen

Pårørende til mennesker med demens opparbeider seg en unik kompetanse. Slike erfaringsmedarbeidere har fått en utfyllende funksjon i hukommelsesteamene og hjemmebaserte tjenester i pilotkommunene Frøya og Indre Fosen i Trøndelag. Det er, ifølge samarbeidspartner Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, første gang erfaringsmedarbeidere prøves ut i demensomsorgen. De kan blant annet følge folk opp og oppdage andre ting enn det hjemmesykepleien rekker å se, viser piloten.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen, deriblant Alzheimers sykdom. På siden Fakta om demens finnes en oversikt over de første tegn på demenss. Her finner man også utdypende informasjon ulike demenssykdommer.

Gå til fakta om demens
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemning.

Gå til ABC-opplæring
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere
Gå til våre uttalelser og høringsinnspill