Vil påvirke regjeringens nye demensplan

Den nye generalsekretæren i Nasjonalforeningen for folkehelsen vil gjøre det lett for folk å ta gode helsevalg for fremtiden, og vil samtidig bidra til å finne løsningen på selve demensgåten.