Viktig, variert og interessant om sykdom ved aldring

Etter tid med koronapandemi var det igjen dags for Geriatrikongressen i begynnelsen av april i tradisjonsrike Gamle logen i Oslo. Espen Rostrup Nakstad og Torgeir Bruun Wyller var blant dem som delte av sine innsikter.

De 300 tilhørerne, hovedsakelig geriatrisk helsepersonell, fikk blant annet høre det aller nyeste på hjerneslag og kognitiv svikt, om hvordan vi bør møte akutt syke eldre på sykehus og koronaerfaringer i eldreomsorgen.

Torgeir Bruun-Wyller om akutt syke eldre i sykehus

Intervju med ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Eldre hardest rammet – både av pandemien og tiltakene

Professor Alfonso J. Cruz-Jentofts åpnet kongressen

Mann holder foredrag

Hva eldreomsorgen kan lære av pandemien