Hva eldreomsorgen kan lære av pandemien

– Koronapandemien er en oppfordring til å mobilisere og synliggjøre geriatrisk kompetanse. Det er de eldre som har tatt støyten av covid-19, sa professor Alfonso J. Cruz-Jentoft da han åpnet Den niende norske geriatrikongressen mandag.

At koronapandemien fortsatt ikke er over, preger kongressens program. Det var også tema for Alfonso J. Cruz-Jentofts åpningsforedrag Covid-19: Reshaping geriatric care after the pandemic.

Les mer om Den niende norske geriatrikongressen.

Cruz-Jentoft leder den geriatriske avdelingen ved Hospital Universitario Ramón y Cajal i Madrid, er professor i geriatri ved Universidad Europea de Madrid og president for det spanske styret for geriatrisk medisin. 

– Pandemien rammet europeiske land svært ulikt. Norge klarte seg bedre enn de fleste, mens det i Spania, og Madrid, i en periode var helt forferdelige tilstander, sa han. 

Fakta: Geriatri

Geriatri er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer hos eldre, vanligvis avgrenset nedover til 65-70 års alder.

Langsiktige følger

Professoren delte virkningene av pandemien for eldre personer i tre aspekter:

  • Infeksjonen og dens direkte følger 
  • Følgene av lockdown og andre tiltak for folks livsstil og daglige liv
  • Forsinkelser i diagnostikk og behandling av andre sykdommer

– Mange eldre døde. I tillegg kommer post covid-plager hos mange som har gjennomgått sykdommen. Til de mest alminnelige hører dårligere lungekapasitet, trøtthet, mentale og følelsesmessige utfordringer samt problemer med søvn og konsentrasjon. 

– Eldre ble mere skrøpelige under pandemien, det gjaldt også de som ikke hadde covid-19. En nederlandsk undersøkelse viste blant annet at en av tre kansellerte helserelaterte avtaler eller unngikk å søke helsehjelp. Andre implikasjoner av pandemien vil først vise seg etter tre til fem år, mente Cruz-Jentoft.

Et varselsignal

Etter professorens mening bør pandemien tas som et signal om at vi må ta behovene til den økende gruppen eldre pasienter på større alvor.

– Vi bør også utvide geriatriens tradisjonelle område til å forebygge og motvirke skrøpelighet blant eldre, sa han.

Cruz-Jentoft avsluttet foredraget med en rekke forslag til hvordan eldreomsorgen bør endres i lys av erfaringer fra pandemien (bildet under). 

– Vi må samarbeide på tvers av profesjoner for en mer holistisk og personsentrert eldreomsorg.

Alfonso J. Cruz-Jentofts forslag til forbedring av europeisk eldreomsorg.