Viktig del av kunnskapsgrunnlaget

Aldring og helse har levert flere av delrapportene til eldrereformen Leve hele livet. Sammen med dialogmøter er dette viktige innspill til hva som er de største utfordringene og de beste løsningene for eldreomsorgen i kommunene.