Vet ikke hvor mange som har demens i Norge - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Vet ikke hvor mange som har demens i Norge

I dag finnes det ingen god oversikt over hvor mange som har demens og kognitiv svikt i Norge. En ny forekomstundersøkelse presenteres på temadag om eldrehelse i Levanger i dag. Den skal gi estimater for hvor mange som har demens og annen kognitiv svikt her i landet.