Aktuelt forskningswebinar: Færre barn fødes. Er det en katastrofe eller en mulighet for et aldrende samfunn?

Kvinner over hele verden får i dag bare halvparten så mange barn som de gjorde for femti år siden. Hvorfor skjer dette? Og hva blir konsekvensene? Dr. Darrell Bricker frykter at den kraftige befolkningsnedgangen få ødeleggende effekter, mens seniorforsker Vegard Skirbekk tror at vi vil klare overgangen til det aldrende samfunnet bra. Den 19. februar barker de to sammen i en direktesendt nettdebatt. Meld deg på og følg samtalen!

Darrell Bricker og Vegard Skirbekk har begge skrevet bøker om den globale nedgangen i barnefødsler. Empty Planet: The Shock of Global Population Decline heter boken til Bricker, mens Skirbekks utgivelse bærer tittelen Decline and Prosper: Changing Global Birth Rates and the Advantages of Fewer Children.

Sterkt fall i global fertilitet

Utgangspunktet er den globale fertiliteten, som i løpet av de siste 50 årene har falt fra 4,8 levende fødte barn per kvinne til 2,3.

– Vi er uenige om dette er bra eller dårlig. Mens Bricker er redd for at den kraftige befolkningsnedgangen vil medføre ødeleggende effekter, mener jeg at vi kommer til å kunne tilpasse oss ganske godt. Vi kommer i hvert fall ikke til å dø ut på grunn av dette de nærmeste tusen årene, sier Vegard Skirbekk.

Seniorforskeren i Aldring og helse arbeider også som forsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet. Nå gleder han seg til debatten med Darrell Bricker.

Sammen vil de utforske hva den aldrende befolkningen vil innebære for økonomisk produktivitet, politiske tiltak som kan påvirke fødselsraten og hva samfunnet bør gjøre for å forberede seg på en verden med færre barn.

Hva skjer med økonomi og miljø?

Et nøkkelspørsmål vil være hvorvidt endringene i fruktbarhet vil medføre en mer bærekraftig livsstil og positiv samfunnsutvikling eller forsterke eksisterende utfordringer som økonomisk ulikhet, svikt i trygdesystemer og miljøforringelse.

– Vi analyserer utfordringene fra hvert vårt faglige ståsted. Jeg representerer forskerverdenen, mens han snakker ut fra et økonomisk perspektiv. Der han spår at fertilitetsnedgangen vil bli for destruktivt for økonomien, mener jeg at den også vil gi oss muligheter vi ikke har hatt tidligere. Utviklingen så langt har for eksempel vært viktig for kvinners posisjon i samfunnet, for dem innebar de store barnekullene tidligere en byrde, sier Vegard.

Temaet engasjerer

– Forfatteren Margaret Atwood har i sine romaner uttrykt frykt for at nedgangen i fruktbarhet kan lede til dystopiske samfunn? Bøkene er filmet og kjent under navnet The Handmaid´s Tale.

– Jeg har sett serien og forstår at den kan virke skremmende, men vil minne om at kvinner fortsatt får barn. Fra å ha født cirka to overlevende barn hver i 2010, føder norske kvinner i dag i gjennomsnitt 1,4 barn. Det kan vi som samfunn trolig klare å håndtere. Vi må heller ikke glemme at noen land har opplevd fertilitet under reproduksjonsnivå i over et halvt århundre allerede, og det går fortsatt greit.

Vegard Skirbekk forventer stor interesse for webinaret.

– Det er et tema som virkelig fenger. Folk blir ofte veldig engasjerte når vi snakker om dette, og mange har sterke meninger rundt temaet, avslutter Vegard Skirbekk.

Se dette og tidligere forskningsseminarer