Forskningswebinar med Vegard Skirbekk

Med jevne mellomrom inviterer Aldring og helse til et åpent webinar, hvor en internasjonalt anerkjent forsker presenterer sitt arbeid og svarer på spørsmål.

Tidligere webinarer

Kaare Christensen: De siste leveårene i Danmark – helse, behandling og velvære

Vi lever stadig lenger, og i de siste tiårene har medisinsk diagnostikk og behandling blant de eldste blitt stadig intensivert. Mens fjerningen av aldersgrenser for medisinske behandlinger generelt blir ønsket velkommen, er det også bekymringer for mulig overbehandling og sosiale ulikheter i helsetjenester for de eldste. I denne forelesningen presenterer Kaare Christensen (professor i epidemiologi og forskningssjef, SDU) data om endringer i helse, behandling og velvære blant de eldste. Han diskuterer også individuelle og samfunnsmessige implikasjoner – nå og i framtiden.

Kaare Christensen: De siste leveårene i Danmark – helse, behandling og velvære

Bernardo Lanza Queiroz

Ved hjelp av simuleringmodeller forsker Queiroz på hvordan endringer i arbeidsstyrkens utdanning påvirker eldre arbeideres arbeidstilbud og inntekt. Funnene hans understreker en sterk positiv sammenheng mellom utdanning, arbeidsdeltakelse og inntekt, spesielt i stabile arbeidsmarkeder med justert pensjonspolitikk.

Å utvinne «det grå gullet» krever produktivitets- og sosiale rettferdighetsforbedringer. Effektive politiske grep må ta hensyn til mangfold og livssyklusdynamikk, spesielt i land som Brasil og andre mellom- og lavinntektsland, hvor sosiale forskjeller er framtredende.

Les mer om Bernardo Lanza Queiroz på ufmg.br

Bernardo Lanza Queiroz – Education, aging, inequalities, labor force participation of the elderly and their implications for development in low- and middle-income countries, 11.04.2024

Darrell Bricker

I dag får kvinner over hele verden halvparten så mange barn som de gjorde for bare femti år siden. Hva er årsakene til og konsekvensene av en så rask og dramatisk nedgang i fertiliteten?

I denne samtalen, prater Darrell Bricker, medforfatter av «Empty Planet: The Shock of Global Population Decline», og Vegard Skirbekk, forfatter av «Decline and Prosper: Changing Global Birth Rates and the Advantages of Fewer Children», om årsakene til, og konsekvensene av global fertilitetsnedgang, samt hvordan samfunn best kan forberede seg på en verden med færre barn.

Darrell Bricker og Vegard Skirbek – Global Fertility Decline: Disaster or Opportunity? Moderert av Erlend Kirkevold, 19.02.2024

Naohiro Ogawa

I mai 2023 arrangerte Aldring og helse det første webinaret av denne sorten. Da med Professor Naohiro Ogawa fra tenketanken Asian Development Bank Institute og University of Malaya som innleggsholder. Han snakket om  hvordan en aldrende befolkning påvirker samfunnet, både sosialt og økonomisk, med utgangspunkt i Japan og utvalgte asiatiske land.

Naohiro Ogawa – Demographic Change and Its Impact on Economic Growth in Japan and Other Selected Asian Countries, 25.05.2023