Forskningswebinar med Vegard Skirbekk

Med jevne mellomrom inviterer Aldring og helse til et åpent webinar, hvor en internasjonalt anerkjent forsker presenterer sitt arbeid og svarer på spørsmål.

Neste webinar:
Global fertilitetsnedgang – katastrofe eller mulighet?

Nettdebatt mellom Darrell Bricker og Vegard Skirbekk

Mandag 19. februar, 15:00-16:00, GRATIS
Påmeldingsfrist 17. februar

I dag får kvinner over hele verden halvparten så mange barn som de gjorde for bare femti år siden. Hva er årsakene til og konsekvensene av en så rask og dramatisk nedgang i fertiliteten?

I denne nettdebatten vil Darrell Bricker, forfatter av «Empty Planet: The Shock of Global Population Decline», og Vegard Skirbekk, forfatter av «Decline and Prosper: Changing Global Birth Rates and the Advantages of Fewer Children», debattere årsakene til, og konsekvensene av global fertilitetsnedgang, samt hvordan samfunn best kan forberede seg på en verden med færre barn. De vil utforske temaer som befolkningsnedgang, en aldrende befolkning, økonomisk produktivitet, miljømessig bærekraft, politikk designet for å påvirke fertiliteten, og de problematiske narrativene rundt endringer i fertilitet.

Sendingen vil foregå på engelsk.

Omslagene til bøkene Empty Planet, av Darrell Bricker og John Ibbitson, og Decline and Prosper, av Vegard Skirbekk
Bricker og Skirbekk har begge skrevet om konsekvensene av den global fertilitetsnedgangen, men de er ikke helt enige om hvor problematisk dette er, eller hva man eventuelt burde gjøre med problemet. Foto: Forlagene Crown og Palgrave Macmillan.

Dr. Darrell Bricker er administrerende direktør for Ipsos Public Affairs, et verdensledende firma innen sosial- og meningsmålingsforskning, med kontorer i 38 land og 800 forskningsfagfolk. Ipsos Public Affairs er en del av Ipsos, som er det tredje største markedsundersøkelsesselskapet i verden, basert i Paris.

Bricker har tidligere vært forskningsdirektør ved den kanadiske statsministerens kontor og arbeidet som forskningskonsulent i Ottawa og Toronto. Han har en Ph.D. i statsvitenskap fra Carleton University, der han var stipendiat fra Social Science and Humanities Research Council, og BA og MA fra Wilfrid Laurier University, som også tildelte ham en æresdoktorgrad i jus.

Hør Darrell Bricker prate om fertilitetsnedgang på podcasten Ipsos Wiews.

Tidligere webinarer

I mai 2023 arrangerte Aldring og helse det første webinaret av denne sorten. Da med Professor Naohiro Ogawa fra tenketanken Asian Development Bank Institute og University of Malaya som innleggsholder. Han snakket om  hvordan en aldrende befolkning påvirker samfunnet, både sosialt og økonomisk, med utgangspunkt i Japan og utvalgte asiatiske land.

Naohiro Ogawa – Demographic Change and Its Impact on Economic Growth in Japan and Other Selected Asian Countries, 25.05.2023