Vennskap og ensomhet gjennom livsløpet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Vennskap og ensomhet gjennom livsløpet

Jo eldre man er desto sjeldnere er man sammen med venner, men eldre er ofte mer fornøyd med kontakten enn dem som er yngre.