Veiledningsstrategier med fokus på funksjonshemning og aldring, overfor personale som arbeider med mennesker med sammensatte funksjonshemninger - Aldring og helse

Veiledningsstrategier med fokus på funksjonshemning og aldring, overfor personale som arbeider med mennesker med sammensatte funksjonshemninger