Veiledningsstrategier med fokus på funksjonshemning og aldring, overfor personale som arbeider med mennesker med sammensatte funksjonshemninger - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Veiledningsstrategier med fokus på funksjonshemning og aldring, overfor personale som arbeider med mennesker med sammensatte funksjonshemninger

Formål: Å utarbeide en kompetanse/opplæringsplan på grunnlag av de utfordringer personalet må forholde seg til i samvær med brukeren. Å lage et veiledningsopplegg overfor personal som har brukerne med sammensatte funksjonshemminger. 

Prosjektet er et samarbeid med Vestlandet Kompetansesenter, regionsenter for døvblinde V, avd.1. 

Veiledningsstrategier i møte med personale som gir hverdagstjenester til aldrende personer med medfødt multifunksjonshemning.