Veilederen + Mitt livs ABC

Visste du at du kan oppfylle kravene til den nasjonale veilederen ved å gjennomføre Mitt livs ABC?

Den nasjonale veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming presenterer lovkrav og anbefalinger som skal, må, bør eller kan følges for at personer med utviklingshemming og familiene deres skal få leve så gode liv som mulig. Disse lovkravene kan du oppfylle ved å gjennomføre vårt kompetansehevende tiltak Mitt livs ABC. Filmen under forklarer og viser konkrete eksempler på dette.