Vær velkommen til digital landskonferanse i alderspsykiatri 20. – 21. april

– I år får Landskonferansen et annet format ved at vi treffes på en digital plattform på grunn av Covid-19-pandemien – og konferansen vil denne gangen gå over to hele dager, sier spesialrådgiver Berit Toften, som koordinerer arbeidet med konferansen.

Toften forteller at den digitale løsningen er en unik mulighet til at mange flere fra hele landet kan delta.

– Vår digitale løsning åpner for at påmeldte kan delta ved å stille spørsmål og gi kommentarer underveis via chat-løsningen – og ikke minst få med seg alle sesjoner, samt se de flere ganger i en hel måned etter konferansen.

Det er ikke lite du kan få med deg denne gangen, fortsetter Toften.

– Vi får lære mer om hjernen av professor Per Brodal, vi skal høre om fysisk helse og ikke minst fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. En hel sesjon er viet relasjoner og utfordringer, mens i parallellsesjonene kan du velge mellom å lære mer om legemiddelbehandling eller pasienter som utfordrer oss. Og ikke minst ser vi frem til en paneldebatt om hvilke pasienter som skal utredes og behandles i de alderspsykiatriske avdelingene i årene som kommer.

Det søkes om meritterende godkjenninger som tidligere år.

For påmelding, mer informasjon og programmet se konferansesidene:

www.aldringoghelse.no/landskonferansen

– Vi i Aldring og helse og vertskapet ved Akershus universitetssykehus gleder oss til å ønske dere alle velkommen til Landskonferansen 2021, sier Toften.