Ut på tur – aldri sur! - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ut på tur – aldri sur!

Brukere av Råkhaugen dagsenter for personer med demens dukker opp flere ganger under årets Demensdager. At det er godt å komme seg ut, er alle enige om. – Vi trenger litt annet enn korona nå!

Marit Hoemsnes Angen.

Brukerne av Råkhaugen dagsenter for personer med demens drar ofte ut på tur. Korte turer og lengre. Et år reiste de helt til Oslo for å synge for deltakerne på Demensdagene. Også i år har den sporty gjengen bidratt til flere innslag i programmet.

Novembersola ligger lavt over Sunnmørsalpene den dagen Aldring og helse får være med dem på tur til Julneset rett utenfor Molde. Mens vi nyter varm medbragt sjokolade og kjeks forteller dagsenterets daglige leder, og fjorårets Huskeprisvinner, Marit Hoemsnes Angen, om det som driver henne og de andre ansatte.

– Vi ser hva det betyr for våre brukere å komme seg ut og få gode opplevelser sammen. Det er kanskje spesielt viktig i denne tida, som ellers er preget av sosiale restriksjoner på grunn av koronaviruset. Vi er derfor ute så mye det kan, og ser at turene styrker våre brukeres opplevelse av mestring, sier hun.  

Hvem spør vi?

Hvilke behov personer med demens gir uttrykk for, er tema for flere innslag på den første av årets to Demensdager. Under ledelse av Heine Strand diskuterte Kari-Ann Baarlid, demensfaglig seniorrådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Anne Marie Mork Rokstad, sykepleier, professor, seniorforsker, Aldring og helse og Elisabeth Wiken Telenius, fysioterapeut, ph.d., forsker, Aldring og helse, blant annet Behov hos personer med demens – hvem skal vi spørre? 

Demensplan 2020 har som et av sine satsningsområder hatt å sikre at personer med demens og deres pårørende skal involveres i beslutninger som angår dem og ha innflytelse på utforming av eget tjenestetilbud. I prosjektet Behov hos personer med demens – et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020 ble involvering og brukermedvirkning et sentralt tema i intervjuene med tjenesteytere, pårørende og personer med demens.

Hvordan sikre brukermedvirkning?

Sesjonen ble innledet med presentasjon av noen hovedfunn fra prosjektet. Deretter stiller ordstyrer Anne Marie Mork Rokstad spørsmålet: ”Hvordan kan vi sikre personer med demens innflytelse i eget liv gjennom brukermedvirkning?” 

Med i paneldiskusjonen var Camilla Svela, sykepleier, demenskoordinator, Randaberg kommune, Knut Engedal, professor em., seniorforsker, Aldring og helse og Bjørn Lichtwarck, spesiallege, ph.d., spesialist i allmennmedisin, Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset
Innlandet HF. 

Mange muligheter

Utover dagen fikk deltakerne stifte bekjentskap med temaet fra flere innfallsvinkler. Presentert ble:

  • Verktøy for brukermedvirkning 
  • Personer med demens sin opplevelse av kropp, tid, rom og relasjon – oppsummering av fire kvalitative litteraturoppsummeringer

At brukerne av Råkhaugen dagsenter er spurt om hva de helst vil gjøre, er hevet over enhver tvil. Snart ljomer kjente Molde-sanger utover fjorden, og lovordene fra den sangglade gjengen er mange: 

– Vi stortrives når vi er ute på tur. Å ha noen å gjøre ting sammen med i hverdagen er så viktig for oss. Og den bestyrerinna der, altså; hu vet å stelle til, flirer én dem med et ertende smil!

Tonene kommer lett hos den sangglade gjengen på tur. Her, som alltid ellers, Mellom bakkar og berg utmed havet. Foto: Bente Wallander