Usikkert om positive følelser gir bedre funksjonsnivå hos eldre som bor hjemme

Generelt vet vi at funksjonsnivå henger sammen med positive følelser, men få studier har undersøkt dette hos eldre som bor hjemme. Er det slik at funksjonsnivå hos eldre bestemmer hvor positiv man er, eller omvendt?