Undersøkelse og behandling av kreft hos kvinner - Aldring og helse