Trygg utskrivning fra sykehus - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Trygg utskrivning fra sykehus

Trygg utskrivning fra sykehus til hjemmet er viktigere enn noen gang. Risiko for smitte og hyppige endringer i retningslinjene fra det offentlige kan føre til at eldre føler seg utrygge når de kommer hjem. En oppdatert beredskapsplan for den enkelte pasient kan være det som skal til for å skape trygghet.

I følge Helsedirektoratet viser undersøkelser at pasienter ikke får god informasjon ved utskrivning, de glemmer det som blir sagt og stiller ikke spørsmål for å ikke være til bry. Informasjonen som gis ved utskrivning bør være muntlig og skriftlig med utgangspunkt i den enkeltes behov.

Mange eldre, og særlig eldre med psykiske lidelser, har ikke tatt i bruk internett som metode for å finne informasjon om når og hvordan de kan få hjelp. Informasjon som er skrevet på papir og med telefonnummer til lege og kommunal hjelp er avgjørende. Man bør også beskrive i hvilke situasjoner tiltakene benyttes. Noen telefonnumre er til bruk ved akutt hjelp, mens andre telefonnumre benyttes ved behov for støttesamtale eller praktisk hjelp.

Du finner mer om koronaviruset og eldre her

Mal for beredskapsplan og tiltak for trygg utskrivning

NAPHA har laget mal for beredskapsplan https://www.napha.no/content/14024/Beredskapsplaner-gir-bedre-hjelp

Helsedirektoratet ved pasientsikkerhetsprogrammet har laget tiltak for trygg utskrivning: https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomrader/trygg-utskrivning