Trening kan forhindre fall hos eldre - Aldring og helse

Trening kan forhindre fall hos eldre

Fall er et vanlig og alvorlig problem for eldre over 65. En tredel av de som bor hjemme vil oppleve å falle i løpet av et år, og risikoen for flere fall øker med alderen. Dette betyr ofte dårligere helse og høyere dødelighet.