Trening kan forhindre fall hos eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Trening kan forhindre fall hos eldre

Fall er et vanlig og alvorlig problem for eldre over 65. En tredel av de som bor hjemme vil oppleve å falle i løpet av et år, og risikoen for flere fall øker med alderen. Dette betyr ofte dårligere helse og høyere dødelighet.