Forskning

Kan ikke fastslå at fysisk trening faktisk minker risiko for kognitiv svikt og demens

Selv om forskningen i dag ikke kan gi et entydig svar på om trening faktisk reduserer risikoen for kognitiv svikt og demens, så er det ingen grunn til å slutte å trene.