Forskning

Kan ikke fastslå at fysisk trening faktisk minker risiko for kognitiv svikt og demens

Kan ikke fastslå at fysisk trening faktisk minker risiko for kognitiv svikt og demens

Selv om forskningen i dag ikke kan gi et entydig svar på om trening faktisk reduserer risikoen for kognitiv svikt og demens, så er det ingen grunn til å slutte å trene.
15.01.2018