Trenger mer kunnskap om inntak av mat og drikke blant personer med demens - Aldring og helse

Trenger mer kunnskap om inntak av mat og drikke blant personer med demens

Det er fremdeles for lite kunnskap om hva som påvirker mat- og drikkevanene i positiv retning hos dem som har en demenssykdom. Det trengs derfor mer forskning.