Trender om demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Trender om demens

Flere studier viser at forekomsten av demens går ned. Det er også mye som tyder på at eldre i den vestlige verden ikke bare får demens senere i livet, men at de også lever kortere med demenstilstanden.