‘Tingenes internett’ i demensomsorgen - Aldring og helse

‘Tingenes internett’ i demensomsorgen

Nå har en engelsk forskergruppe tatt skrittet videre i utviklingen av teknologi for personer med demens. De har koblet sammen en rekke forskjellige følere, monitorer og gjenstander i det som kalles «tingenes internett».