Velferdsteknologi og hjelpemidler til personer med kognitiv svikt og demens

Velferdsteknologi og hjelpemidler til personer med kognitiv svikt og demens

Velferdsteknologi antas å kunne bidra til å møte fremtidens demografiske utfordringer, og fremme helse og livskvalitet hos eldre og andre brukere som trenger kognitiv støtte for å mestre hverdagen.