«Tid til å være ung?» under koronapandemien – Tilbyr nettbaserte samtaleforum for deg som har en mor eller far med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

«Tid til å være ung?» under koronapandemien – Tilbyr nettbaserte samtaleforum for deg som har en mor eller far med demens

På grunn av koronasituasjonen er årets planlagte fysiske kurs, som skulle ha vært arrangert på Selbu og på Tjøme, dessverre avlyst. Som erstatning arrangeres det fire digitale temabaserte samtaleforum.

Forumene vil bestå av en videobasert forelesning eller et foredrag, og mulighet til å stille spørsmål til fagpersonell og få innspill og råd fra andre i samme situasjon. Alt du trenger for å delta er en PC, nettbrett eller telefon med internett som er tilkoblet en mailadresse. Hvert tema arrangeres to ulike kvelder slik at så mange som mulig skal kunne delta.

De ulike temaene for samtaleforumene arrangeres følgende datoer: 

  • Tid til å være ung – Likeperson forteller: 2. november – 17:00-19:00 & 5. november – 17:00-19:00
  • Hva er demens? 11. november – 17:00-19:00 & 12. november – 17:00-19:00
  • Kommunikasjon og samvær: 7. desember – 17:00-19:00 & 8. desember – 17:00-19:00
  • Mestring og muligheter: 14. desember – 17:00-19:00 & 16. desember – 17:00-19:00

Er du i målgruppen, og ønsker å melde deg på? 

Meld din interesse ved å sende navn og telefonnummer til helgekurs@aldringoghelse.no eller ta kontakt på telefon på 93 08 93 98.

Mer informasjon om samtaleforumene får du her

Se også nettsiden Tid til å være ung?

Tid til å være ung? administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020.