Test kan gi informasjon om Alzheimers sykdom senere i livet - Aldring og helse

Test kan gi informasjon om Alzheimers sykdom senere i livet

En ny studie har undersøkt langtidshukommelsen blant personer som hadde 50 prosent sjanse for å få Alzheimers sykdom. Funn tyder på at gjenkalling etter sju dager kan være en markør for å identifisere personer som har høy risiko for få Alzheimers sykdom. Gjenkalling er prosesser som gir adgang til informasjon som er lagret i langtidshukommelsen.