Temakonferansen 2021 om skrøpelighet blant eldre - Aldring og helse

Temakonferansen 2021 om skrøpelighet blant eldre

Temakonferansen funksjonsevne og aldring blir denne gang gjennomført digitalt på grunn av situasjonen vi er i. Den vil handle om skrøpelighet blant eldre: Hvordan kan helse- og omsorgstjenesten ivareta behovene for rehabilitering og behandling hos skrøpelige eldre på en god måte?

Flere vil oppleve å bli eldre og gamle i årene fremover, og dermed stiger også antallet skrøpelige eldre, som er mer sårbare for sykdom og skader. 

Den offentlige målsetningen om at også sårbare og skrøpelige eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, fører til utfordringer i «omsorgssystemet». Covid-19-pandemien har rammet skrøpelige eldre ekstra hardt med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp og død – og har for mange ført til en hverdag med begrenset sosial kontakt. 

God og dårlig praksis

På denne nasjonale konferansen spør vi: Hva er kunnskapsstatus, utfordringer og erfaringer fra praksis? Hvordan kan helse- og omsorgstjenestene ivareta behovene for rehabilitering og behandling hos skrøpelige eldre på en god måte? Kan man påvirke og utsette skrøpelighet? 

Konferansen inviterer også til debatt om god og dårlig praksis i omsorgen for skrøpelige hjemmeboende eldre. 

På grunn av den pågående pandemien vil temakonferansen foregå digitalt 18. mars 2021. 

Konferansen er tverrfaglig og nasjonal. Målgruppen er alle i kommune- og spesialisthelsetjenesten som gir behandling og leverer tjenester til skrøpelige eldre personer. Konferansen vil også være nyttig for interesseorganisasjoner.

Søker godkjenning

Konferansen søkes godkjent med i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering med 7 timer. Konferansen vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og fysioterapi, og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.

Denne nasjonale temakonferansen er et faglig samarbeid mellom Aldring og helse og Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for Sykehjem og hjemmetjenester i Oslo (SFF/USHT).

Meld deg på nå, og få prisreduksjon

Pris: 990,- ved påmelding før 31.01.2021, 1490,- ved senere påmelding.
Påmeldingsfrist 18.02.2021
Dersom tre eller flere fra samme arbeidssted melder seg på, gis grupperabatt på 20%.

Velkommen til en spennende konferanse! 

Meld deg på her