Skrøpelighet blant eldre - Aldring og helse

Skrøpelighet blant eldre

Hva er kunnskapsstatus, utfordringer og erfaringer fra praksis?


PROGRAM DIGITAL TEMAKONFERANSE 2021

18. mars 2021

Møteleder: Ellen Melbye Langballe, fagsjef for fagområdet Funksjonshemning og aldring, Aldring og helse