Sykehusinnleggelser hos personer med utviklingshemning, en registerstudie

Voksne og eldre med utviklingshemning har høyere sykelighet enn befolkningen generelt. Undersøkelser fra andre land viser at voksne personer med utviklingshemning er oftere innlagt på sykehus sammenlignet med befolkningen generelt og at innleggelsene har en lengre varighet.