Forskning

Eldre med utviklingshemning er sjeldnere innlagt på sykehus

Eldre med utviklingshemning er sjeldnere innlagt på sykehus

Eldre mennesker blir oftere lagt inn på sykehus enn yngre. Imidlertid tyder den første studien i sitt slag i Norge på at dette ikke gjelder for eldre personer med utviklingshemning.
08.03.2016